Przejdź do treści

Implanty zębowe - o co pytają pacjenci ?

Mokotooth
Comment:0

Pacjenci często zastanawiają się, czy warto zdecydować się na leczenie implantologiczne. Zebraliśmy najczęstsze pytania dotyczące implantów, ich porównania z innymi uzupełnieniami protetycznymi.

Co jest korzystniejsze: implant zębowy czy inne uzupełnienie protetyczne?

Z pewnością implanty zębowe są rozwiązaniem najbardziej zbliżonym funkcjonalnie do naturalnych zębów. Procedura wszczepienia implantu nie wymaga naruszenia (zeszlifowania, przeleczenia kanałowego) sąsiednich zębów, jak w przypadku mostów protetycznych, ani ich nie obciąża. Implanty są też bardzo estetyczne i wygodne w użytkowaniu. W przypadku całkowitego bezzębia często stosuje się rozwiązanie łączone, czyli uzupełnienia protetyczne oparte na implantach. Implanty zębowe są jedynym rozwiązaniem protetycznym nie powodującym zaników kości. Doskonale odtwarzają funkcjonalne i fizjologiczne cechy zębów, są bardzo trwałe i estetyczne a przede wszystkim są bardzo wygodne. Standardowe uzupełnienia protetyczne wymagają wymiany co 5 – 10 lat. Implanty zębowe mogą służyć latami, nie wymagają wymiany, o ile pacjent przestrzega zasad higieny i zaleceń lekarza.

Ile trwa pełny proces leczenia implantologicznego?

Czas trwania leczenia implantologicznego zależy od wielu czynników: od rozległości zabiegu, warunków kostnych i anatomicznych pacjenta i od zastosowanego schematu leczenia. Średni czas trwania wynosi około 4 miesięcy.

Ile trwa zabieg wszczepienia implantu zębowego?

Zabieg wszczepienia implantu zębowego jest zabiegiem chirurgicznym, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym. Trwa zwykle około godziny (od 30 minut do 2 godzin), w zależności od skomplikowania procedury i liczby implantów.

Czy wszczepienie implantów zębowych boli?

Zabieg wszczepienia implantu zębowego przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Nie wiąże się z bólem w trakcie zabiegu. Warto pamiętać, że implantacja jest jednakże zabiegiem chirurgicznym, po którym mogą pojawić się dolegliwości bólowe lub obrzęk. Dlatego zalecane jest przyjmowanie odpowiednich środków przeciwbólowych.

 

Implanty zębowe w Warszawie

 

Jakie jest ryzyko odrzutu implantu zębowego?

Z założenia w warunkach idealnych proces osseointegracji powinien zakończyć się stuprocentowym powodzeniem. Warunki idealne, to:
• dobry lekarz, posiadający odpowiednie kwalifikacje,
• wysokiej jakości implant zębowy
• właściwe warunki pacjenta, czyli brak chorób mogących wpływać na integrację z kością, odpowiednia ilość i jakość kości
• właściwa higiena jamy ustnej, niepalenie, właściwa dieta i przestrzeganie zaleceń lekarza
Wg statystyk aż 98% zabiegów implantacji zębów kończy się powodzeniem. Dobry lekarz i zmotywowany, świadomy pacjent gwarantują osiągnięcie sukcesu leczenia implantologicznego.

Czy implanty zębowe są objęte gwarancją ?

Procedura wszczepienia implantów zębowych jest procedurą wysoce przewidywalną. Gdyby nie fakt, że procedura dotyczy żywego organizmu i że zawsze istnieje ryzyko wystąpienia różnych chorób wpływających na osseointegrację, można by mówić o 100% pewności powodzenia zabiegu implantacji. Czas użytkowania implantów jest nieograniczony, jednakże jest uzależniony od przestrzegania higieny jamy ustnej. Niewystarczająca higiena przyczynia się do powstania chronicznych stanów zapalnych przyzębia a w konsekwencji zaniku kości, w których tkwią zarówno żywe zęby jak i implanty. Pacjenci po zabiegach implantacji powinni szczególnie dbać o higienę jamy ustnej i przestrzegać terminowych wizyt kontrolnych i profilaktycznych. W okresie gwarancyjnym, w przypadku braku integracji implantu z kością, wymieniamy go na kolejny, za który nie pobieramy opłaty. Okres ten wynosi 5-10 lat i jest uzależniony od indywidualnych uwarunkowań pacjenta oraz od przestrzegania harmonogramu wizyt kontrolnych (wraz z diagnostyką obrazową) i zabiegów profilaktycznych. Należy bezwzględnie odbywać w terminie wizyty kontrolne, ponieważ w ich trakcie lekarz ocenia stan tkanek wokół implant, sprawdza, czy nie wystąpiły przeciążenia na koronie lub parafunkcje narządu żucia, czyli nieprawidłowe nawyki ruchowe, często szkodliwe, które pacjenci wykonują bezwiednie, np. w sytuacjach stresowych lub w czasie snu.

Czy zawsze wszczepia się tyle implantów ile mamy brakujących zębów?

Implanty zębowe stanowią najbardziej funkcjonalne uzupełnienie braków zębowych. Cechują się też najwyższą estetyką. W praktyce często stosuje się rozwiązania oparte na połączeniu implantów i rozwiązań protetycznych, na przykład mosty na implantach. Rozwiązania te są znacznie korzystniejsze cenowo dla pacjentów, należy jednak pamiętać, że mogą powodować zanik kości szczęki / żuchwy w wyniku nierównomiernego ich obciążenia.

Po ilu latach od wyrwania zęba można wykonać implantację zęba?

Leczenie implantologiczne można przeprowadzić w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że długotrwałe utrzymywanie braków zębowych powoduje zaniki kostne, a ponieważ powodzenie wszczepienia zęba w znacznej mierze zależy od ilości kości, do której ma być wszczepiany (wkręcany) implant, zabieg implantacji musi zostać poprzedzony zabiegiem odbudowania kości. Zabieg rekonstrukcji kości polega na przeszczepieniu kości lub preparatu kościotwórczego w miejsce braku. Wszczepienie implantu możliwe jest po najwcześniej 2-3 miesiącach od odbudowy kości, po jej całkowitym wygojeniu.

Czy implantację można wykonać zaraz po ekstrakcji zęba, podczas tego samego zabiegu?

Oczywiście jest to możliwe i często jest wykonywane. Natychmiastowa implantacja wymaga odpowiednich warunków kostnych u pacjenta a także zastosowania właściwej, atraumatycznej techniki usuwania zęba. U znakomitej większości pacjentów zęby usuwane są przy istniejących stanach zapalnych kości. W takich przypadkach wymagane jest rozdzielenie w czasie zabiegu ekstrakcji i implantacji tak, aby kość żuchwy/szczęki mogła się zregenerować.

Ile czasu musi upłynąć od wszczepienia implantu do umieszczenia na nim korony?

Korona protetyczna może zostać umocowana na implancie po zakończonym procesie osseointegracji. Przyjmuje się, że wynosi on ok. 4 miesięcy w przypadku szczęki i 6 w przypadku żuchwy. Na czas osseointegracji pacjentowi może być zakładana praca tymczasowa.

Czy po wszczepieniu implantu stosuje się tymczasowe uzupełnienie protetyczne?

W miejscu brakującego zęba można po wszczepieniu implantu, jeżeli sytuacja tego wymaga, zastosować tymczasowe uzupełnienie protetyczne: koronę lub most. W każdym przypadku lekarz musi ocenić zasadność takiego uzupełnienia, aby nie obciążać zbytnio wszczepionego i nie do końca ustabilizowanego w kości implantu.

Czy można wykonać zabieg implantacji w przypadku całkowitego bezzębia?

Całkowite bezzębie jest wskazaniem do przeprowadzenia leczenia implantologicznego lub implanto-protetycznego. Współczesna stomatologia oferuje wiele możliwości dla uzupełnienia takich braków, lekarz dentysta może dobrać właściwe rozwiązanie dla każdego pacjenta.

Czy możliwa jest implantacja w przypadku zaniku kostnego i osteoporozy?

W przypadku znacznych zaników kości zabieg implantacji musi zostać poprzedzony zabiegiem odbudowy kości, czyli tzw. augmentacji. O ile u pacjenta nie występują choroby upośledzające procesy kościotwórcze i osseointegrację, procedura ta pozwala na pomyślne przeprowadzenie leczenia implantologicznego. Osteoporoza jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą się patologiczną redukcją masy kości. Każdy pacjent musi być dokładnie zbadany przez lekarza dentystę, specjalizującego się w implantologii. Do kwalifikacji do zabiegu ważna jest szczegółowa diagnostyka, analiza zastosowanego schematu leczenia choroby, jej zaawansowanie. Niestety nie u wszystkich pacjentów z osteoporozą można zastosować wszczepy implantów zębowych.

Czy może wystąpić uczulenie na implanty?

Implanty wykonuje się z materiałów o wysokiej biokompatybilności. Najczęściej stosuje się tytan lub tlenek cyrkonu. Materiały te nie powodują reakcji alergicznych. Odrzucenie wszczepów na tle alergicznym może występować w przypadku implantów o niskiej jakości. W naszej klinice stosujemy implanty z najwyższej półki o wysokiej biokompatybilności.

Po ilu latach należy wymienić implanty?

Raczej nie wymienia się implantów. Nie ma ograniczeń czasowych ich użytkowania. Z założenia mogą służyć całe życie. Pacjent, stosując się do zaleceń lekarza i przestrzegając zasad higieny, wpływa na to, jak długo będzie się nimi cieszyć. Brak higieny lub niedostateczna dbałość zarówno o zęby jak i implanty mogą doprowadzić do stanów zapalnych dziąseł i przyzębia a w konsekwencji do szybkiego zaniku kości wokół implantu i, niestety, jego utraty. Ogromny wpływ ma także ogólny stan zdrowia pacjenta a także właściwe odżywianie i styl życia.

Jak dbać o implanty zębowe? Czy wymagają jakiś specjalnych zabiegów ?

O implanty należy dbać tak samo, jak o własne zęby. Nie wolno zapominać o higienie. Na implantach, podobnie jak na naturalnych zębach zbiera się osad i płytka nazębna, następnie kamień nazębny. Są to czynniki powodujące stany zapalne przyzębia a w konsekwencji stany zapalne i ubytki kości wokół implantu. Dlatego tak ważne są okresowe wizyty kontrolne o stomatologa oraz zabiegi profilaktyki stomatologicznej. Do czyszczenia implantów należy nie tylko stosować szczoteczki do zębów ale także nici dentystycznych (odpowiednio dobranych), irygatorów i płukanek do jamy ustnej, tak aby zapewnić właściwą higienę nie tylko samej korony na implancie ale także okolic przydziąsłowych. W trakcie wizyt kontrolnych u lekarza dentysty sprawdzana jest okluzja i obciążenie implantu, stan tkanek miękkich, pod kątem ryzyka wystąpienia periimplantitis (zapalenia tkanek okołowszczepowych), wykonywana jest także diagnostyka obrazowa.

Dlaczego występują różnice w cenie implantów zębowych?

Zabieg wszczepienia implantu nie należy do najtańszych procedur dentystycznych, chociaż jest z całą pewnością najwygodniejszym i najkorzystniejszym dla fizjologii rozwiązaniem. Na rynku oferowanych jest wiele różnych systemów implantów zębowych, różniących się funkcjonalnością i materiałami, z których są wykonane. Implanty z górnej półki (także cenowej) wytwarzane są z z wysokiej jakości materiałów (głównie tytanu), charakteryzujących się doskonałymi właściwościami biointegracyjnymi. Są także produkowane w wielu wariantach i rozmiarach, umożliwiających wszczepy w różnych warunkach kostnych. Dobrze dobrany implant znacznie zmniejsza ryzyko niepowodzenia zabiegu. Warto pamiętać, że na ostateczną cenę leczenia implantologicznego wpływają także dodatkowe procedury, takie jak odbudowa kości, podniesienie dna zatoki szczękowej a także elementy protetyczne, czyli wyciski, korony na implancie. Cena leczenia implantologicznego dla każdego pacjenta ustalana jest indywidualnie, w zależności od jego uwarunkowań kostnych i zdrowotnych. Doktor zawsze najpierw przeprowadza pełną diagnostykę, także obrazową, wykorzystując tomografię wiązką stożkową 3D (CBCT) a następnie przygotowuje pełny plan leczenia z opisem poszczególnych etapów leczenia. Wraz z planem leczenia przedstawiany jest jego kosztorys.

Interesują Cię implanty zębowe w Warszawie? Zapraszamy do naszej kliniki Mokotooth Prestige Dental w celu przeprowadzenia konsultacji implantologicznej.