Przejdź do treści

Specjalistyczny sprzęt

Specjalistyczny sprzęt stomatologiczny

Mokotooth Prestige Dental jest nowoczesną kliniką stomatologiczną nie tylko pod kątem stosowanych procedur medycznych a także z uwagi na stosowane narzędzia, sprzęt i rozwiązania stomatologiczne.

Diagnostyka obrazowa

Podstawą dobrze prowadzonej terapii jest właściwa, dogłębna diagnostyka. Stosowana w stomatologii diagnostyka obrazowa pozwala na precyzyjne postawienie diagnozy, opracowanie szczegółowego planu leczenia i metod terapeutycznych. W naszej klinice stomatologicznej na co dzień korzystamy z tomografii wiązką stożkową CBCT oraz radiowizjografii i cefalometrii.

Urządzenie Hyperion X9 jest tomografem najnowszej generacji, wyposażonym dodatkowo w funkcje pantomografu i cefalostatu. Pozwala na przeprowadzanie wszystkich rodzajów badań stomatologicznych, od pantomogramów przez cefalometrię po tomografię CBCT 3D, m.in. umożliwia zobrazowanie struktur głowy: żuchwy, szczęki, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok.
Tomografia CBCT jest podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce stomatologicznej do oceny stopnia zaawansowania próchnicy, ubytków kostnych, stanów zapalnych, zmian okołowierzchołkowych a także w diagnostyce wad zgryzu. Stożkowa tomografia komputerowa jest także wykorzystywana w diagnostyce schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ). Wynikiem badania jest trójwymiarowy obraz struktur kostnych oraz zębowych umożliwiający bardzo precyzyjne planowanie zabiegów takich jak m.in. implantacji czy usuwanie zatrzymanych zębów.

Diagnostyka obrazowa w stomatologii to także radiowizjografia, w szczególności zdjęcia panoramiczne. Inną nazwą zdjęcia panoramicznego jest pantomogram. Pantomogram to dwuwymiarowe zdjęcie rentgenowskie obejmujące zęby i kości / struktury szczęki i żuchwy (wraz z SSŻ - stawami skroniowo-żuchwowymi). Pantomogram służy przede wszystkim do zobrazowania nieprawidłowości w budowie wspomnianych struktur i jest wykorzystywany w planowaniu leczenia ortodontycznego, implantologicznego czy protetycznego. Pozwala na zobrazowanie nieprawidłowości niewidocznych w czasie zwykłego badania, na przykład: uszkodzenia korzeni, zębów, torbiele a także stany zapalne i guzy.

Sprzęt specjalistyczny, którym dysponujemy w naszej klinice, służy także do przeprowadzania cefalometrycznej diagnostyki obrazowej. Zdjęcia cefalometryczne (cefalometria) to zdjęcia rentgenowskie, zewnątrzustne, które obrazują kości czaszki w projekcji bocznej, osiowej oraz tylno-przedniej. W naszej praktyce najczęściej wykonujemy zdjęcia cefalometryczne boczne, ponieważ są one precyzyjnym, doskonałym narzędziem do planowania i kontrolowania leczenia ortodontycznego wad zgryzu, w szczególności do analizy, pomiaru i porównania określonych punktów twarzy, odległości i kątów między nimi.

Każdy gabinet wyposażony jest w RTG punktowe. To badanie pozwala na zobrazowanie pojedynczego zęba lub otaczających go tkanek. Badania radiowizjograficzne są badaniami całkowicie bezbolesnymi a dzięki zastosowaniu urządzeń specjalistycznych najnowszej generacji są także maksymalnie bezpieczne dla pacjentów i personelu medycznego.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Zgodnie z art. 32a ust. 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2023 poz. 1173):
Mokotooth Prestige Dental wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.
W 2023 r. jednostka prowadziła kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
- Dawkomierzy środowiskowych - odczyt dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej Kierownik jednostki organizacyjnej dokonał oceny ryzyka narażenia na promieniowanie i wprowadził limity użytkowe dawek:
  - dla pracowników bezpośrednio realizujących radiologiczne procedury – 6 mSv/rok
  - dla osób z ogółu ludności – 0,5 mSv/rok
Na podstawie prowadzonej dozymetrii na terenie jednostki nie stwierdzono negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Mikroskopy stomatologiczne

Zabiegi z użyciem mikroskopów zrewolucjonizowały dzisiejszą stomatologię. Także lekarze dentyści pracujący w naszej klinice wykorzystują mikroskopy do leczenia stomatologicznego, nie tylko endodontycznego, w powiększeniu. Mikroskop umożliwia nawet 20-krotne powiększenie obrazu pola zabiegowego, dzięki czemu zabiegi przeprowadzane są bardzo skuteczne.

Najczęściej wykorzystuje się mikroskopy w leczeniu kanałowym, czyli endodoncji, między innymi w znajdowaniu ujść kanałów zębowych oraz opracowywaniu i wypełnianiu kanałów.

Innymi dziedzinami stomatologii, w których mikroskop stomatologiczny gra istotna rolę są: stomatologia zachowawcza (opracowanie ubytków, wypełnienia, odbudowa anatomiczna koron zębowych, odbudowa estetyczna zębów), chirurgia stomatologiczna (w tym także mikrochirurgia) oraz protetyka (opracowanie korzeni zębowych pod wkłady, procedury przygotowujące zęby do założenia licówek).

Mikroskopy stomatologiczne stanowią wyposażenie gabinetu w naszej klinice, są to nieodzowne narzędzia stosowane w codziennej praktyce.

 

Piezochirurgia

W klinice Mokotooth Prestige Dental każdy Pacjent jest dla nas najważniejszy. Chcemy, aby prowadzone przez nas leczenie było jak najmniej uciążliwe dla Pacjentów i maksymalnie efektywne, dlatego nasi specjaliści stosują w codziennej pracy najnowocześniejsze urządzenia stomatologiczne.
Jednym z nich jest piezotron, czyli urządzenie do piezochirurgii. Piezochirurgia jest innowacyjną technologią wykorzystującą fale ultradźwiękowe pozwalającą na mikrometryczne cięcia i zwiększającą bezpieczeństwo i precyzję zabiegów chirurgicznych.

Technologia ta stosowana jest w mikrochirurgii, implantologii, chirurgii stomatologicznej, chirurgii periodontologicznej i ortodontycznej. Umożliwia atraumatyczne przeprowadzanie zabiegów, ograniczając zniszczenie tkanek miękkich. Powoduje, że pole zabiegowe często jest praktycznie wolne od krwi.

A co najważniejsze dla pacjenta, zastosowanie piezochirurgii sprawia, że występujące po zabiegu obrzęki oraz ból są dużo mniejsze niż w przypadku tradycyjnych metod chirurgicznych. Rany pozabiegowe goją się także znacznie szybciej a ewentualne leczenie implantologiczne po ekstrakcji jest dużo łatwiejsze.

Biolaser

Laseroterapia to standardowa terapia w praktyce lekarza dentysty. Biostymulację laserową stosujemy w terapii przeciwbólowej, leczeniu stanów zapalnych oraz w leczeniu schorzeń jamy ustnej, np. w nieinwazyjnym leczeniu chorób błony śluzowej, zatrzymywaniu krwawienia. Właściwości sterylizujące lasera powodują, że działa on przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Zastosowanie biostymulacji laserowej przyspiesza regenerację tkanek oraz poprawia terapeutyczne efekty zabiegów.

Innym zastosowaniem lasera EpicX, wykorzystywanego w naszej klinice, są zabiegi wybielania zębów. W ciągu 20 minut można uzyskać nawet 12 krotnie jaśniejszy odcień zębów! Laser zmniejsza jednocześnie ich pozabiegową nadwrażliwość. Więcej informacji o profesjonalnym wybielaniu zębów w naszej klinice znajdziesz w artykule "Wybielanie zębów".

Leczenie bez bólu

Leczenie stomatologiczne już dawno przestało kojarzyć się z bólem. W czasie wszystkich zabiegów pacjenci są znieczulani, także komputerowo.

Nasi specjaliści wspomagają się urządzeniem Quicksleeper, o którym mówi się, że jest najbardziej zaawansowanym znieczuleniem komputerowym na rynku. Urządzenie o postaci elektronicznego długopisu jest wyjątkowo skuteczne i bardzo komfortowe w podawaniu wszystkich rodzajów znieczuleń, w tym także dokostnych. Znieczulenie podawane za pomocą Quicksleeper’a jest natychmiastowe, bez niepowodzeń i bez odrętwienia tkanek miękkich. Dla pacjentów oznacza ogromny komfort, bezpieczeństwo i brak pozabiegowych skutków ubocznych, takich jak np. podrażnienie lub martwica tkanek.

Sterylizacja

W klinice znajduje się pomieszczenie do czyszczenia i sterylizacji narzędzi, wyposażone między innymi w myjki ultradźwiękowe oraz autoklawy Stern Weber.

Dokładne mycie i sterylizowanie narzędzi ma na celu zniszczenie wszystkich form drobnoustrojów a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa naszych Pacjentów.

Dekontaminacja pomieszczeń

Dezynfekcja powierzchni i sprzętów w gabinetach to codzienna praktyka w każdym gabinecie stomatologicznym. W dobie pandemii koronawirusa dokładna dekontaminacja pomieszczeń ma szczególe znaczenie. W gabinetach stomatologicznych mamy do czynienia z aerozolami zawierającymi cząsteczki śliny i drobnoustrojów z jamy ustnej pacjentów, co powoduje, że ryzyko transmisji wirusa jest znacznie większe niż w innych sytuacjach. Dlatego tak ważne jest dokładne usuwanie drobnoustrojów nie tylko z narzędzi i urządzeń stosowanych w zabiegach stomatologicznych, ale także z powierzchni i powietrza w gabinecie. Rozszerzyliśmy standardowe procedury dekontaminacji powierzchni o fumigację pomieszczeń za pomocą suchej mgły z specyfików do szybkiej eliminacji wirusów (Virusolve+) a także o eliminację drobnoustrojów znajdujących się w powietrzu. W tym przypadku stosujemy generatory plazmy oraz lampy przepływowe UVC. Oba te urządzenia zaciągają powietrze i eliminują znajdujące się w nim drobnoustroje. Zarówno generator plazmy jak i lampa przepływowa UVC mogą działać w trakcie zabiegów stomatologicznych, są całkowicie bezpieczne dla ludzi, chociaż zabójcze dla bakterii i wirusów.

Gabinety stomatologiczne są dezynfekowane i fumigowane po każdym pacjencie. Dodatkowo wszystkie pomieszczenia są poddawane działaniu stacjonarnych lamp UVC. Cały personel oraz pacjenci są wyposażeni w środki ochrony osobistej: maseczki jednorazowe, rękawiczki, ochraniacze na buty, czepki, fartuchy jednorazowe oraz gogle.

Opracowane przez Kierownika Medycznego Kliniki, dr Marcina Nitkę, i stosowane konsekwentnie przez nas procedury pozwalają na możliwie maksymalne zabezpieczenie przed zakażeniem drobnoustrojami, w szczególności koronawirusem SARS-CoV-2. Więcej informacji o naszych procedurach można znaleźć tutaj.

Jakość świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwo Pacjentów i personelu są naszym nadrzędnym celem.