Przejdź do treści

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Właścicielem strony internetowej jest Nytas eHealth Services Sp. z o.o. właściciel podmiotu leczniczego MOKOTOOTH Prestige Dental z siedzibą w Warszawie (00-791) ul. Chocimska 20.

2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, prawna lub inna, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z niniejszej strony internetowej i usług elektronicznych dostępnych w jej ramach.

3. Polityka prywatności obejmuje zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, prawa, które mu przysługują, oraz obowiązki Administratora danych. Polityka prywatności zawiera także informacje o plikach cookies.

4. Administrator stosuje rozwiązania technologiczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Nytas eHealth Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-670), ul. Puławska 228/29, Warszawa 02-904, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597028, zwana dalej Administratorem.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu świadczenia usług.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe są także przetwarzane w ramach obowiązków prawnych Administratora i zadań w interesie publicznym, w tym związanych z przechowaniem dokumentacji statystycznej lub podatkowej.

5. Dane osobowe mogą również być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej.

6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

9. Prawa przysługujące Użytkownikowi:

  a. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzanych informacji

  b. Użytkownik może zażądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub sprostowania lub usunięcia a także do zmiany zakresu ich przetwarzania.

  c. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  d. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych stosowanego przez Administratora

  e. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

10. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

11. Administrator ma prawo do powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji umów między nimi a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

12. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

PLIKI COOKIES

1. Administrator używa plików cookies dla zapewnienia funkcjonalności i efektywności działania strony internetowej oraz w celu zbierania danych statystycznych.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są plikami tekstowymi wysyłanymi do urządzenia Użytkownika. Pliki te nie zawierają danych osobowych.

3. Użytkownik może dowolnie zarządzać ustawieniami cookies (ciasteczek) w ustawieniach stosowanej przez niego przeglądarki internetowej.

4. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk mających na celu udoskonalenie zawartości i budowy strony internetowej oraz w celu określania profilu Użytkownika i wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych w sieciach Google Ads oraz Facebook ADS

5. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies typu:
  - wydajnościowe (zbierające informacje o sposobie wykorzystania strony przez Użytkowników)
  - funkcjonalne (do prowadzenia statystyk strony internetowej np. google analytics),
 - sesyjne (tymczasowe informacje przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki)